Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,452

 Gắn nghiên cứu khoa học của giáo sinh với sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: HTKH toàn quốc về Công tác NCKH sinh viên các trường ĐHSP – lần thứ IV
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: 11 - 17;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Đặc điểm NCKH của giáo viên là tạo sáng kiến kinh nghiệm; đặc điểm này đòi hỏi việc dạy, học về NCKH của sinh viên sư phạm phải thay đổi theo hướng sáng kiến kinh nghiệm để SV sớm hòa nhập khi hành nghề.

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn