Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,872

 Tài nguyên du lịch Gò Công.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: HTKH quốc gia về "Phát triển bền vững Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Cần Thơ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: 221 - 234;Năm: 2009
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vùng Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang gồm
- Thị xã Gò Công
- Huyện Gò Công Đông
- Huyện Gò Công Tây
- Huyện Gò Công Nam (Tân Phú Đông)
có tài nguyên du lịch rất phong phú nhưng chưa được khai thác phù hợp.
Kết quả nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết vấn đề.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn