Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,483

 Minh chứng liên kết doanh nghiệp trong quản lý kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: HTKH tại Trường ĐH Trà Vinh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Kỉ yếu;Từ->đến trang: 63 - 66;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
  1. Vai trò liên kết doanh nghiệp trong đào tạo đại học.
  2. Vai trò minh chứng liên kết doanh nghiệp trong quản lý kiểm định chất lượng chương trình .
  3. Quy trình khai thác minh chứng liên kết doanh nghiệp trong quản lý kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học.

 

http://my.opera.com/kdcl/blog/
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn