Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,527

 Quản lý hoạt động đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD trường ĐHSP - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: 54 - 67;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

 

Quản lý hoạt động đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng 

ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn