Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,940

 Những yếu tố tâm lý trong phim quảng cáo và ứng dụng tâm lý học khi làm phim quảng cáo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD Trường ĐHSP Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 12TLHNT;Từ->đến trang: 143 - 147;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Minh họa ứng dụng Tâm lý học
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn