Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,567

 Quản lý chất lượng sản phẩm biên dịch tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: HTKH toàn quốc về "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giai đoạn hội nhập hiện nay" do Trường ĐH sài Gòn và Trường Đại học HUFLT đồng tổ chức; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: 31;Năm: 2010
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, từ 1966, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng dự báo “có những vấn đề quan trọng và phức tạp cần tiếp tục nghiên cứu thêm”; hiện nay, ở ngoài nước, việc biên dịch tiếng Việt ra tiếng nước ngoài là một trong các vấn đề quan trọng và phức tạp đó.
Sản phẩm ở đây (sách, tạp chí, website... ) gồm 3 nhóm:
- Soạn, dịch ra tiếng nước ngoài trên cơ sở di sản văn hoá phi vật thể;
- Có sử dụng ít nhiều tiếng Việt dưới dạng chú thích;
- Viết về di sản văn hoá Việt Nam.
Trong quan hệ với dân tộc, ngữ nghĩa là tiêu chuẩn chủ yếu khi nghiên cứu ngôn ngữ; tách quan hệ ngữ liệu với văn hoá khi biên dịch tiếng Việt không chỉ giảm sự trong sáng của nó mà còn làm nghèo thứ của cải quý báu của các dân tộc Việt Nam. Tới nay, hoạt động sử dụng tiếng và ngữ liệu bằng tiếng Việt ở nước ngoài khi biên dịch là khá tự do và những giá trị văn hoá Việt Nam “đang bị đe doạ bởi sự phát triển và lan rộng của tính đa dạng ngôn ngữ” .
Với sự phát triển càng phong phú của các lĩnh vực ngữ liệu văn hoá Việt được sử dụng vào sản phẩm biên dịch, chưa có cơ quan nào thuộc nhà nước Việt Nam đủ độ tin cậy và quyền hạn để “tư vấn và giám định ngữ nghĩa tiếng Việt” cho cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Từ những nội dung biên dịch chưa tốt, bạn đọc - nhất là các thế hệ Việt kiều và người nước ngoài bước đầu tìm hiểu văn hoá Việt Nam - không chỉ thu nhận những kiến thức sai lệch mà còn hiểu nhầm về văn hoá, văn hiến Việt Nam.
Lớp Việt kiều cao tuổi ở nước ngoài vẫn mong thế hệ sau được hiểu biết nhiều về văn hoá quê hương, thường khuyến khích Việt kiều trẻ (chưa thạo tiếng Việt) tìm đọc tác phẩm biên dịch. Việc biên dịch chưa tốt sẽ làm người đọc hiểu sai ngữ nghĩa, nhận thức lệch lạc về văn hoá Việt Nam và ấn tượng ấy dễ làm nhoà bản sắc Việt vốn chưa sâu đậm ở các bạn đọc Việt kiểu trẻ.
Với người nước ngoài, tác phẩm sử dụng ngữ liệu tiếng Việt là nguồn thông tin về văn hoá Việt; biên dịch thiếu chuẩn xác do bất cứ động cơ và mục đích nào sẽ chuyển đến người đọc những thông tin sai lệch, tạo khó khăn lâu dài cho bạn đọc khi hình thành nhận thức đúng đắn về văn hoá Việt Nam sau này.
Việc quản lý nhà nước đối với chất lượng biên dịch tiếng Việt ở nước ngoài cóbản chất pháp lý, theo thông lệ của hệ thống luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế. Sau Luật Di sản văn hoá được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29. 6. 2001, Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định 08/2002/QĐ-BVHTT/27.3.2002 để bổ sung chức năng của Cục Bảo tồn bảo tàng là “chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong cả nước” .
Vì thế, các vụ việc liên quan xảy ra “ở nước ngoài” sẽ thực hiện theo các văn bản trên; tuy vậy, trên thực tế, nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam có ký kết vẫn còn khá xa lạ với công chúng.
Việc bảo vệ ngôn ngữ của mỗi quốc gia (đang bị các tác giả ở nước khác sử dụng thiếu chuẩn xác) không rõ vì lý do nào đó vẫn chưa trở thành nội dung bàn bạc nghiêm túc ở các diễn đàn quốc tế. Vấn đề càng chậm giải quyết có thể sẽ nâng lợi ích cho ai đó nhưng chắc chắn sẽ gây hại cho các dân tộc có ngôn ngữ đang bị sử dụng trái phép - sự cho phép từ phía chủ sở hữu của di sản văn hoá.
Khi việc áp dụng luật quốc tế chưa rõ ràng thì quyền cho phép ấy trở thành một số hoạt động nhằm “ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch” ngôn ngữ nước mình - điều 20,
Để nâng hiệu quả hoạt động biên dịch đối với xuất bản phẩm ở nước ngoài,có thể tăng cường thực hiện một số giải pháp:
1) Tiếp tục tu chỉnh các loại Từ điển Tiếng Việt, TĐ Bách khoa; hoàn thành Từ điển di sản văn hoá Việt Nam (vật thể, phi vật thể) dưới dạng sách và CD bằng tiếng Việt và một số ngoại ngữ thông dụng; xác định danh mục “từ, thuật ngữ tiếng Việt chưa nên dịch ra tiếng nước ngoài - chỉ chú thích khi biên dịch”;
2) Tiếp tục mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam nói chung và tiếng Việt nói riêng - Điều 8,
3) Thành lập một tổ chức tư vấn, giám định (có thực hiện dịch vụ tư vấn, giám định về “ngữ nghĩa tiếng Việt” cho cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu); xác định quyền, nghĩa vụ của bên đăng ký tư vấn, giám định (việc đăng ký có thể thực hiện qua trang web; chuyển sản phẩm giám định qua email,...). Với người đọc, tỷ lệ đơn vị ngôn ngữ đã qua giám định sẽ trở thành một trong các tiêu chí chất lượng ngữ nghĩa tiếng Việt cho tác phẩm biên dịch (các tác phẩm này được xét cho in “logo giám định” lên bìa sách - giúp người đọc dễ lựa chọn);
4) Giới thiệu văn bản pháp quy, thủ tục tư vấn, thủ tục giám định (qua website, báo chí, các tổ chức kiều bào, qua thư tem và email...);
5) Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền ở nước ngoài; đặc biệt, mở cuộc thi thiết kế “logo giám định” giúp kiều bào thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích khi giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt...
Trong các giải pháp trên, khâu thành lập một tổ chức tư vấn, giám định - với chuyên gia từ các bên liên quan (Ngôn ngữ, Văn học, Sử học, Hán Nôm; Bảo tồn bảo tàng; Xuất bản; Ngoại giao, Hội Di sản văn hoá Việt Nam, Pháp luật;...các tổ chức, cá nhân chuyên gia trong và ngoài nước - điều 48, điều kiện đầu tiên và cơ bản nhất.
 
 

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn