Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,839

 Liên kết thư viện các trường thành viên trong đại học vùng trọng điểm quốc gia
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: HTKH kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm học liệu ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
sự cần thiết liên kết của các thư viện tại ĐH Đà Nẵng
các yêu cầu khi chia sẻ tài nguyên thông tin

 http://my.opera.com/tvsp/blog/ 
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn