Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,894

 Truyền bá võ thuật Korea đến Việt nam - Diễn biến và kinh nghiệm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - KOREA TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI do Liên hiệp Các Hội hữu nghị tp HCM + Hội Hữu nghị Việt Hàn + Đại học Young San + Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học tp HCM tổ chức; Số: 1;Từ->đến trang: 182 - 187;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn