Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,920

 Môn võ Hapkido Hàn Quốc ở Việt Nam (1967 – 2012)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: SỐ 2(63).2013, QUYỂN 1;Từ->đến trang: 107 - 115;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Võ Hàn Quốc đến Việt Nam qua nhiều giai đoạn – năm 1962 với môn Taekwondo (Thái cực đạo), 1967 thêm môn Hapkido (Hợp khí đạo), nhưng nay số người tập Hapkido vẫn ít hơn Taekwondo. Sau năm 1975, nếu Taekwondo Việt Nam đã sớm sang Hàn Quốc dự Giải vô địch ở Seoul (10/1989) thì Hapkido vẫn hoạt động cầm chừng. Dù Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sớm lập từ ngày 22/12/1996 còn Hapkido vẫn phát triển qua các dojang (đạo đường) nhưng làng võ Việt vẫn dành sự quý trọng sâu sắc đối với Hapkido. Những kết quả bước đầu sau đây về lịch sử và quá trình truyền môn võ Hapkido tại Việt Nam nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững giao lưu văn hóa võ đạo Việt Hàn nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22.12.1992)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Martial arts from Korea to Vietnam consist of many elements and stages - in 1962 with Taekwondo and then in 1967 with Hapkido. But the number of people who have practiced Hapkido so far is not as many as that of Taekwondo. After 1975, when Vietnam Taekwondo took part in the 1989 World Taekwondo Championships in Seoul (Korea), Hapkido was being operated in moderation. While Vietnam Taekwondo Federation was officially established on Dec 22, 1996, Hapkido was still developing through the dojo. However, Vietnamese martial arts circle still has a deep respect for Hapkido. The initial results as follows about the history of Hapkido and the process of propagation of this martial art in Vietnam in contributing to a sustainable development of Vietnam-Korean cultural exchanges on the occasion of the 20th year of Vietnam-Korean diplomatic ties (Dec 22,1992).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn