Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,236

 Xây dựng chương trình huấn luyện võ thuật cho lực lượng vũ trang. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Lực lượng vũ trang.
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
Số: ĐHVT-LLVT97 ; Năm hoàn thành: 1997; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Thực hiện yêu cầu đặt hàng của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về việc huấn luyện võ thuật cho Đội Chống buôn lậu (thời gian 220 tiết - 3tiết/buổi/ngày)

Sản phẩm:

 • Khung chương trình võ lực: thể lực, công phá; 
 • Khung chương trình võ thuật: đơn luyện, đối luyện (tay không, binh khí), vật
 • Giáo án huấn luyện
 • Giáo án ôn tập
 • Nội dung kiểm tra giữa kỳ
 • Nội dung thi cuối khóa
 • Tài liệu tự luyện (học viên tốt nghiệp)
 • Chương trình báo có tốt nghiệp (kịch bản tổ chức sự kiện)

 • Nghiệm thu chương trình: Hội Võ Việt Nam (VoViNam) tp Đà Nẵng
  Triển khai huấn luyện:
 • Đội Chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
 • Phòng Bảo vệ Cảng Đà Nẵng
 • Khóa hạ sĩ quan Biên phòng (thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng).
 • Kiểm soát quân sự thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
 •  
   
   


   

    
   

  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn