Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,165

 Xây dựng chương trình huấn luyện đoãn côn cho lực lượng vũ trang. Loại đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của các Lực lượng vũ trang, bán vũ trang.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
Số: ĐCBP-LLVT96 ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Theo yêu cầu (đặt hàng) của Lực lượng Dân phòng  (thuộc UBND các Phường)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

Chương trình và nội dung chi tiết  (100 tiết) để huấn luyện kỹ thuật sử dụng gậy ngắn cho lực lượng bán vũ trang.

Nghiệm thu: Hội Võ Việt Nam (VoViNam) tp Đà Nẵng - tỉnh QNĐN

Triển khai huấn luyện tại các Phường tp Đà Nẵng - tỉnh QNĐN

  


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn