Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,569

 Xây dựng chương trình cải cách huấn luyện môn võ Aikido (Yoseikan) Nhật Bản. Đề tài phục vụ nhu cầu các tổ chức xã hội.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon click free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
Số: HLHĐ - AY ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Thực hiện yêu cầu cải cách chương trình huấn luyện của Hội Aikido Đà Nẵng.
Tập chương trình chi tiết để huấn luyện môn võ Aikido (hệ phái Yoseikan) Nhật bản - từ đai trắng đến đai đen

Ban huấn luyện Hội Aikido Đà Nẵng

Triển khai huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên thuộc Sở TDTT tp Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn