Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,870

 Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông TP Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: LVCHQLGD ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông tại TP Đà Nẵng.  
- Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông. 
-  Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông. 

 

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Là luận văn cao học QLGD đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên THPT.

Một phần kết quả nghiên cứu ở đây (Mục: “Viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm”) được các Sở GD&ĐT, Phòng GD, Trường Sư phạm, Trường phổ thông các cấp, Trường dạy nghề, Trường Mầm non  tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh thành khác sử dụng dưới dạng báo cáo chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn