Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,835

 Thu thập và xử lý thông tin về công tác Đảng ở trường trung học.
walgreens prints coupons open free printable coupons
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: XDĐ-TC ; Năm hoàn thành: 1994; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Để nâng hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ Đảng CSVN ở trường trung học cần có đủ và xử lý đúng nguồn tin liên quan.
Đề tài nghiên cứu việc ứng dụng lý luận thông tin vào việc thu thập và xử lý thông tin về công tác Đảng ở trường trung học.


Những bài học kinh nghiệm thu thập về công tác Đảng ở trường trung học
Những bài học kinh nghiệm xử lý thông tin về công tác Đảng ở trường trung học.

Khóa luận tốt nghiệp Trung cấp Lý luận tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng năm 1994 – nghiệm thu xếp hạng Khá; 

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn