Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,276,392

 Hiệu trưởng trường THPT quản lý biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan.
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
Số: CBQL-HT PTTH ; Năm hoàn thành: 1994; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

- Lý thuyết trắc nghiệm khách quan và ứng dụng trong đánh giá học lực
- Lý luận biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan. 
- Quản lý việc biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan ở trường THPT. 


- Những bài học kinh nghiệm ứng dụng trong đánh giá học lực
- Những kinh nghiệm biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan. 
- Những nội dung quản lý việc biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan ở trường THPT.


Tài liệu tham khảo cho học viên các khóa đào tạo hiệu trưởng THPT của Trường CBQLGD TƯ II  

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn