Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,583

 Điều lệ Giải vô địch VoVinam - Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Tổ chức Chính trị xã hội.
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Không có
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: ĐL - GVĐ ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
- Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi vận động viên.
- Nghiên cứu Điều Lệ Thi đấu môn võ VoVinam
- Xây dựng văn bản Điều lệ Giải vô địch VoVinam - Liên hoan Búp sen hồng 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

- Kết quả nghiên cứu đã được Hội đồng Đội Trung ương và Hội VoVinam nghiệm thu

  


 


- Triển khai ứng dụng cho Giải vô địch VoVinam - Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc năm 2000 thành công tốt đẹp.  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn