Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,969

 Thông tin tư liệu truyền thống Khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1976 - 2001) . Loại đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm.
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Hoàng Ngọc Hùng
Số: NCKH-TLGD-2001 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Bài viết
Hình ảnh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

  • Khoa TLGD là đơn vị tạo nên bản sắc đào tạo của trường ĐHSP.
  • Công trình (64 trang) giới thiệu những bài nghiên cứu, sáng tác, tư liệu, ảnh (110 ảnh) về nhân vật và sự kiện đáng chú ý trong quá trình hình thành và phát triển Khoa đến đầu thế kỷ XXI
  • Đã công bố sản phẩm (slide powerpoin) tại Lễ hội kỷ niệm thành lập Khoa TLGD
  •  

    Giới thiệu sản phẩm này tại Hội nghị CBQL chuẩn bị Lễ hội kỷ niệm 35 năm thành lập Trường.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn