Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,886

 Cấu trúc, nội dung tập tư liệu truyền thống (nội san) lớp sinh viên - Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  Không có
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: TLGD-NCKH/GVCN ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
90 trang thông tin, tư liệu về nhân vật (sinh viên, CBCC), sự kiện đáng chú ý trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển một lớp sinh viên trong trường đại học.

Giới thiệu sản phẩm này tại Hội nghị CBQL chuẩn bị Lễ hội kỷ niệm 35 năm thành lập Trường. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn