Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,565

 Thông tin tư liệu 65 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Không có
Số: TTTL-ĐTNCS ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục

Sự kiện, nhân vật, sáng tác liên quan


  1. Sự kiện
  2. Nhân vật
  3. Sáng tác của đoàn viên
  4. Bài viết về Đoàn THCS HCM

Liên chi đoàn Khoa TLGD và Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN chọn làm sản phẩm (khổ A4, 400 trang) gửi lên cấp trên triển lãm chào mừng 65 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn