Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,947

 Lập webblog tư liệu tham khảo về Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm).
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: TTTTK-SV ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

ĐÓ ĐÂY

LINH TINH

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

CHƯƠNG TRINH

SINH VIÊN

PHỤ HUYNH

THƯ VIỆN

ISO

BENCHMARKING

KINH NGHIỆM

KHẢO THÍ 1

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG

GVCN

ĐÁNH GIÁ CBCC

CBCC ĐÁNH GIÁ

NGƯỜI TA RA SAO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

KHOA

TỔ

THUẬT NGỮ - KHÁI NIỆM

LIÊN KẾT

NHIỆM VỤ KHẢO KIỂM

TQC

TQM

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn