Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,592,138

 Lập webblog tư liệu tham khảo cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm).
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon click free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  
Số: TTTK-TVĐH ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Chưa có website riêng.
Dùng webblog để lưu thông tin bồi dưỡng nghiệp vụ cho thủ thư
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

LIÊN KẾT

BẠN ĐỌC

PHÉP VUA

THỦ THƯ

LIVE@COM

NGHIỆP VỤ

NGHĨ LINH TINH

THỐNG KÊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SÁCH, NHÀ SÁCH, MUA SÁCH, TẶNG SÁCH,...

SÁCH MỚI

THƠ

THI

SÁCH ONLINE MIỄN PHÍ

ĐẠI GIA

ĐỒNG ĐỘI

THƯ VIỆN SỐ

ĐI HỌC

TẢN MẠN XỨ MINH 2009 - 2010

CÁC THƯ VIỆN MẠNH - ĐÃ DÙNG PHẦN MỀM LIBOL

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỢT 1. 20 tiết (từ 05/10 đến 06/11/2009)

DỊCH VỤ THÔNG TIN

DANH NHÂN VỚI SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀY TRÁI ĐẤT

ĐỌC

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn