Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,433

 Lập webblog tư liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Báo chí (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm)
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: TTTK-BC ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục

NGHIỆP NGHỀ

CỤ HỒ

TẠP CHÍ

SỰ KIỆN

THỂ THAO

THƠ BÁO

LÀM BÁO

CHỮ NGHĨA

HÀ NỘI

GIÀ LÀNG

LIÊN KẾT

TRƯỞNG BẢN

CHIẾN TRƯỜNG

NHIẾP ẢNH

SINH VIÊN

ĐÀO TẠO

CON SỐ VÀ TỈ LỆ

NÓI LÁO

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn