Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,255,926

 Lập và thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, internet và khai thác thông tin nghiệp vụ thư viện cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm)
cvs weekly sale cvs print prescript
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: BDNVTT ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Từ tháng 7/2009 về trước, thư viện Trường ĐHSP ĐHĐN chỉ có 1 máy tính, kỹ năng sử dụng máy tính, internet  và khai thác thông tin nghiệp vụ của các thủ thư rất hạn chế.
  • Việc trang bị cho thư viện 16 máy tính nỗi mạng đòi hỏi thủ thư (8 người) có kỹ năng nhất định để sử dụng máy tính, internet  và khai thác thông tin nghiệp vụ thư viện.

 

  • Chương trình tập huấn được thiết kế hướng mục tiêu nghiệp vụ - kéo dài 5 tuần (4 tiết/tuần) 
  • Từng người được kiểm tra 2 lần (giữa khóa, cuối khóa)
  • Bài cuối khóa được mỗi thủ thư tự chọn vấn đề (tại webblog  http://my.opera.com/tvsp/links/ ), download, ..., sắp xếp, in, photo - tập hợp thành quyển (A4) để báo cáo nghiệm thu.
  • Bài tập từng người được lưu giữ ở webblog để rút kinh nghiệm và tra cứu về sau.

 


BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỢT 1. 20 tiết (từ 05/10 đến 06/11/2009)

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn