Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,651,581

 Biên soạn nội dung và thiết kế hình thức các phiếu thu thập thông tin phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm).
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Hùng
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Không có
Số: KĐCHĐT-PTK ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
 • Căn cứ các mục tiêu và yêu cầu thông tin để xây dựng (số lượng, tên gọi) nội dung thông tin cần thu thập
 • Trình duyệt, phản biện (Tổ Đảm bảo chất lượng đào tạo: PGS.TS Lê Tự Hải, ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng, ThS. Võ Tá Trung, CN Huỳnh Văn Bình và TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - hiệu trưởng)
 • Thiết kế hình thức
 • Trình duyệt (thành phần như trước)
 • Phát hành: Về các Phòng, Tổ, Khoa, Lớp,...
 • Thu phiếu và xử lỷ - phục vụ báo cáo kiểm định chất lượng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

 • PHIẾU THĂM DÒ (dành cho cán bộ giảng dạy)
 • PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN (dành cho cán bộ, nhân viên không trực tiếp giảng dạy)
 • PHIẾU THU THẬP MINH CHỨNG BAN ĐẦU  -  PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG   (dành cho cán bộ công chức)
 • PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN (dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2001; 2002; 2003; 2004)
 • PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN ĐANG HỌC
 • PHIẾU THỐNG KÊ BAN ĐẦU - kết quả thu nhận, phát hành, triển khai CÔNG VĂN ĐẾN (05 đơn vị Phòng và 01 Tổ trực thuộc BGH)
 • PHIẾU THỐNG KÊ BAN ĐẦU - kết quả thu nhận, phát hành, triển khai CÔNG VĂN ĐẾN (13  Khoa và 01 Tổ trực thuộc BGH) 

 • Sử dụng ngay trong đợt thu thập thông tin phục vụ Báo cáo cho Bộ GD (về Kiểm định chất lượng đào tạo năm 2009) 
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn