Hoàng Ngọc Ân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10624 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Ngọc Ân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/03/1984
Nơi sinh: Diễn Châu - Nghệ An
Quê quán Diễn Châu- Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  sư phạm hóa; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Hóa Hữu Cơ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Phân tích Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: anh văn
Địa chỉ liên hệ: Hoàng Ngọc Ân- khoa Môi trường- trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983468463
Email: ngocanmt@gmail.com; hnan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2010- đến nay: Làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường- ĐHĐN
Năm 2011- đến nay: Công tác tại khoa Môi trường- Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Quang. Thành viên: ThS. Phan Thị Kim Thủy, ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Dương Gia Đức, KS. Nguyễn Đức Huỳnh, KS. Võ Đình Pho, ThS. Nguyễn Thị Đức, ThS. Hoàng Hải Thọ, ThS. Huỳnh Minh Hiền.. Mã số: ĐN-2015. Năm: 2017. (Aug 10 2016 3:19PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực Vịnh Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Ân. Thành viên: ThS. Phạm Đình Long, KS. Lê Thị Hiếu. Mã số: T2016-02-31. Năm: 2016. (Jan 12 2017 10:38AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng. Mã số: B2012-DN01-04. Năm: 2014. (Apr 10 2015 11:17AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự tích lũy độc chất môi trường bằng phương pháp phân tích tóc người trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS.Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thùy, ThS. Hoàng Ngọc Ân,. Mã số: Đ2013 – 02 – 51. Năm: 2013. (Apr 10 2015 11:08AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xử lý nước và thu hồi kim lọa nặng tại hồ Nam Sân Bay, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp tuyển nổi sử dụng γ-poly glutamic acid. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: TS. Lê Phước Cường, ThS. Hoàng Ngọc Ân, Nguyễn Ngọc Huy, Lê Thị Minh Thành, Lê Thị Hòa. Mã số: Đ2013 – 02 – 71. Năm: 2013. (Apr 10 2015 11:11AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân, KS. Lê Hoàng Sơn. Mã số: T2012-02-44. Năm: 2012. (Apr 22 2015 4:43PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng tại vùng của sông Cầu Trắng, Quận Liên chiểu thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Ân. Mã số: T2011-02-CBT50. Năm: 2011. (Apr 10 2015 1:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí khoa học công nghệ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số: Số 353 năm 2019. Trang: 115-121. Năm 2019. (Jun 18 2019 9:30AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng, quản lý bể tự hoại và phân bùn bể phốt ở các hộ gia đình tại thành phố Đà Nãng. Tác giả: TS. Trần Văn Quang, ThS. Hoàng Ngọc Ân, Nguyễn Đức Huỳnh. Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 8/2012. Trang: 25-29. Năm 2012.
(Apr 10 2015 1:27PM)
[3]Tham luận: Đặc điểm nước thải trong hệ thống thoát nước chung: nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng.. Tác giả: Tác giả: Phan Thi Kim Thủy, Trần Văn Quang, Hoàng Ngọc Ân.. Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Trang: 202-206. Năm 2011. (Aug 10 2016 3:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnamin climate change conditions. Authors: Đinh Thị Phương Anh, Lê Phước Cường, Hoàng Ngọc Ân, Lê Thị Xuân Thùy. Journal of Research in Environmental Science and Toxicology. No: ISSN: 2315-5698). Pages: Vol. 3(1) pp. 6-14. Year 2014. (Apr 10 2015 11:27AM)
[2]Article: Survey on Fecal Contamination in the Water Environment of Da Nang, Vietnam and Examination of Ceramic Membrane Filtration on its Removal. Authors: Yuri TANIGUCHI, Hiroaki TOMOI, Shuhei TANAKA, Nobuhito YASUI, Tran Van QUANG, Hoang Ngoc AN and Shigeo FUJI. CREST International Symposium onWater Environment in Da Nang and New Approaches forward to21st Century Type Water Cycle System. No: November 14-15. Pages: 201. Year 2014. (Apr 10 2015 1:15PM)
[3]Presentations: Estimation of Current Water Sources and Contamination of Micro-Pollutants in Da Nang. Authors: Shuhei TANAKA, Tran Van Quang, Keisuke IMADA, Kentaro HAMASHIMA, Riho SAKAGUCHI, Yuji SUZUKI, Ngoc An Hoang, Le Hoang Son, Diep Ngoc Khoi, Chanh Roi, Hidenori HARADA, Shigeo FUJII. CREST International Symposium onWater Environment in Da Nang and New Approaches forward to21st Century Type Water Cycle System
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 201. Year 2014.
(Apr 10 2015 1:10PM)
[4]Article: Survey on Norovirus in Water Environment of Da Nang, Vietnam in Rainy Season 2013. Authors: Hiroaki TOMOI, Shuhei TANAKA, Nobuhito YASUI, Yuri TANIGUCHI, Ngoc An HOANG, Shigeo FUJII, Tran Van QUANG. CREST International Symposium onWater Environment in Da Nang and New Approaches forward to21st Century Type Water Cycle System. No: November 14-15. Pages: 201. Year 2014. (Apr 10 2015 1:12PM)
[5]Article: Water treatment by using Polyγ-glutamic acid. Authors: Le Thị Xuan Thuy, Le Phuoc Cuong, Hoang Ngoc An. Advanced Materials Science Networking Workshop-New materials, cleaner water. Da Nang. No: 18th-23th 2013. Pages: p.31. Year 2013. (Apr 10 2015 1:07PM)
[6]Article: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnamin climate change conditions. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An, Nguyen Duong Quang Chanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceeding of Community forum 2012 Impact of Icreasing flood risk on food & Heath security in Southeast Asia Sept. Development Academy of the Philippin. No: 27-28/09/2012. Pages: 227-236. Year 2012. (Apr 10 2015 11:35AM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm: 2013, 2016.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong chương trình Chung sức cộng đồng năm. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn