Hoàng Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,716

 
Mục này được 9980 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thắng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/05/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí động lực; Tại: Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô; Tại: Đại học Công Nghệ Quốc Gia Đài Bắc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: K383/8 Cách Mạng Tháng 8
Điện thoại: 01208948867; Mobile: 01208948867
Email: waveletthang@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Simulation of intelligent merging control for Personal Rapid Transit. Authors: Thang Hoang; Thi Hai-Van Nguyen; Yaojung Shiao. Information Science and Technology (ICIST), 2017 Seventh International Conference on. No: ISBN: 978-1-5090-5401-5; IEEE. Pages: 63. Year 2017. (Jul 25 2017 9:23PM)
[2]Article: Design of a New Intelligent Distributed Transportation Merging Management System. Authors: Yaojung Shiao, Yuan Zou, Chen-En Hsia, Hoang Thang
. 5th International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation 2016(IMETI2016). No: ISSN 2223-5329. Pages: 157. Year 2016.
(Jul 25 2017 9:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn