Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,183,570

 Nghiên cứu, tính toán các thông số chỉnh định hệ thống thí nghiệm Rơ le số qua giao thức kết nối với máy tính tại phòng thí nghiệm khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Phạm Văn Kiên; Thành viên:  Hoàng Trần Thế
Số: D2014-01-21 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn