Hoàng Trọng Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,527,155

 
Mục này được 7096 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Trọng Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1983
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: ĐHBK Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Yokohama National Univ.-Japan
Dạy CN: Cầu-hầm
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu ứng xử kết cấu chịu tải trọng động; Quan trắc sức khỏe kết cấu công trình
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu-Đường, Trường ĐH Bách Khoa
Điện thoại: ; Mobile: (+84)905762730
Email: hoanglam289@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Từ 2008 đến 2010 học cao học tại Hàn Quốc.
2. Từ 2010 đến 2014 giảng dạy tại Khoa XD Cầu đường
3. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2017 nghiên cứa sinh tại Đại học Quốc gia Yokohama. Nhật Bản.
4. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay giảng dạy tại Khoa XD Cầu đường
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Stochastic identification of flutter derivatives of long span bridge deck by gust response. Authors: Hoang Trong Lam, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada. Journal of Structural Engineering - Japan, ISSN 1881-6614. No: Vol.63A 2017.3. Pages: 421-429. Year 2017. (Apr 24 2017 4:36PM)
[2]Article: Identification of flutter derivatives from gust response of trussed bridge deck. Authors: Hoang Trong Lam, Hiroshi KATSUCHI and Hitoshi YAMADA. 第24回風工学シンポジウム論文集 (National Symposium on Wind engineering). No: No 24; ISSN 0918-8231. Pages: 187-192. Year 2016. (Jan 4 2017 9:05PM)
[3]Article: Wind Tunnel Study the Turbulence Effects on Aerodynamics of Suspended Truss Bridge. Authors: Hoang Trong Lam, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada. The 2016 World Congress on Advances in Civil, Environmental and Materials Research (ACEM16). The 2016 Structures Congress. No: 06-ISBN 978-89-89693-44-4. Pages: 1-15. Year 2016. (Sep 20 2016 9:34AM)
[4]Article: STUDY ON IDENTIFICATION OF BRIDGE DECK FLUTTER DERIVATIVES BY GUST RESPONSE. Authors: Hoang Trong Lam, Hiroshi Katsuchi and Hitoshi Yamada. First International Symposium on Flutter and its Application, 2016. No: ISFA-2R01. Pages: 1-9. Year 2016. (Apr 14 2016 11:41AM)
[5]Article: Study of Wind Turbulence Base on Strong Wind Measurement. Authors: Hoang Trong Lam, Hiroshi Katsuchi, Hitoshi Yamada, Nishio Mayuko. Proceedings of the seventeenth international summer symposium JSCE 2015, Japan. No: CS2-008-ISSN 1345-8507. Pages: 15-16. Year 2015. (Dec 22 2015 7:36PM)
[6]Article: Enhanced Drainage Capability Installed in Soft Clays due to Vibration Energy of PVDF (polyvinylidene fluoride) Film. Authors: Young Uk Kim, Trong Lam Hoang, and Jiho Park. Proceedings of the Symposium on Ultrasonic electronics, Japan. No: Vol. 30. Pages: 197-198. Year 2009. (Dec 22 2015 7:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn