Hoang Trong Loi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,191

 
Mục này được 36470 lượt người xem
Họ và tên:  Hoang Trong Loi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/05/1971
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất; Tại: Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 143 Nguyễn Du -Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0982220702
Email: trong_loi2001@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1999 đến nay: Công tác giảng dạy tai TT Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn