Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,253

 

Kế toán quản trị (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng; Đồng tác giả: 
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi xuất bản: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng; Mã số: XB2012 ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn