Hoàng Văn Thạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24170 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Văn Thạnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/04/1984
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Tại: Đại học Yeungnam, Hàn Quốc
Dạy CN: Công nghệ chế tạo máy.
Lĩnh vực NC: Manufacturing Technology, Injection molding process for optical elements, Modeling and numerical simulation, Droplet-based Microfluidic
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2008 - 01/2010: Công tác tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
02/2010 - 01/2012: Học thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan, NTUST.
06/2014 - 08/2014: Học chương trình Heeap tại Arizona, USA
02/2012 - 02/2016: Công tác tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
03/2016 - 08/2019: Học tiến sĩ tại Khoa Cơ khí, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc
09/2019 - 02/2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Cơ khí, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc.
03/2020 - Nay : Công tác tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán động lực học giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh chất lưu bằng lý thuyết và phương pháp số. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Mã số: B2020-ĐN02-84. Năm: 2023. (Jan 9 2021 10:23PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực nghiệm cơ tính hỗn hợp PMMA/PC được sản xuất trên máy đúc phun ép. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: PGS.TS. Lưu Đức Bình, TS. Đỗ Lê Hưng Toàn. Mã số: T2020-02-30. Năm: 2021. (Sep 8 2020 11:19PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống lấy, làm mát và sắp xếp CD & DVD cho nhà máy sản xuất đĩa. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: ThS. Trần Minh Sang; KS. Trần Phước Thanh. Mã số: Đ2013-02-67. Năm: 2013. (Dec 25 2013 5:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc tính cơ học của hỗn hợp PMMA/PC trong xử lý đúc phun ép. Tác giả: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: NCMME2019. Trang: 200-204. Năm 2019. (Jun 28 2020 9:54AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán màng Simili. Tác giả: Tào Quang Bảng ,Hoàng Văn Thạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu mức độ thu hút sinh viên đối với các hoạt động trong lớp. Tác giả: Hoàng Văn Thạnh; Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 53. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu độ cong vênh của lớp nền đĩa CD & DVD cho quá trình đúc ép phun. Tác giả: ThS. Hoàng Văn Thạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014.
(Feb 26 2015 9:44AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống vận chuyển, làm mát đĩa tự động trong dây chuyền sản xuất đĩa DVD. Tác giả: Trần Đình Sơn, Hoàng Văn Thạnh*. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013. Trang: 427-434. Năm 2013. (Nov 13 2013 1:23PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bằng quá trình đúc ép phun. Tác giả: Trần Đình Sơn , Hoàng Văn Thạnh*. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần thứ 3. Trang: xx. Năm 2013. (Apr 17 2013 4:22PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết quang học bằng quá trình đúc ép phun. Tác giả: Hoàng Văn Thạnh*, Trần Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 108-113. Năm 2012. (Jan 11 2013 5:37AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of Injection Molding Parameters and their Interactions on Mechanical Properties of PMMA/PC Blend. Authors: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Le Hung Toan Do, Ngoc Hai Tran, Pham The Nhan Nguyen, Minh Sang Tran, Minh Thong Tran. Korean Journal of Materials Research (ESCI). No: 12. Pages: 650-654. Year 2020. (Jan 9 2021 10:29PM)
[2]Article: Mechanical Properties of PMMA/PC Blend by Injection Molding Process. Authors: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Chao Chang A. Chen. Key Engineering Materials (SCOPUS). No: 863. Pages: 67-71. Year 2020. (Sep 8 2020 11:09PM)
[3]Article: A Taylor analogy model for droplet dynamics in planar extensional flow. Authors: Van Thanh Hoang, Jang Min Park. Chemical Engineering Science (SCI-Q1) https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.04.015. No: 204. Pages: 27-34. Year 2019. (Apr 8 2019 8:38AM)
[4]Presentations: Experimental study on the effect of local microstructures on the shrinkage distribution in injection molded product. Authors: Gong Yao, Hoang Van Thanh, Park Jang Min. 35th International Conference of The Polymer Processing Society. Year 2019. (Apr 2 2019 10:26AM)
[5]Article: Three-dimensional simulation of droplet dynamics in planar contraction microchannel. Authors: Van Thanh Hoang, Chan Byon, Jiseok Lim and Jang Min Park*. Chemical Engineering Science (SCI-Q1) https://doi.org/10.1016/j.ces.2017.10.020. No: 176. Pages: 59-65. Year 2018. (Oct 19 2017 9:34PM)
[6]Presentations: Dynamics of a droplet at trap-squeeze transition in contraction microchannel. Authors: Van Thanh Hoang, Quang Bang Tao, Duc Binh Luu, Jang Min Park*. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Pages: 763-770. Year 2018. (Mar 21 2019 8:13AM)
[7]Presentations: Study on droplet dynamics through microfluidic contraction. Authors: Hoang Van Thanh, Jiseok Lim, Chan Byon, Jang Min Park. Annual Conference of Vietnamese Young Scientists, Korea. Pages: 15. Year 2017. (Jul 20 2017 8:19AM)
[8]Presentations: How to attract student's attention to class activities. Authors: Hoang Van Thanh, Luu Duc Binh. VEEC 2015. Pages: 19. Year 2015. (Mar 20 2015 10:22PM)
[9]Article: Injection molding of PC/PMMA Blend for Fabricate of the Secondary Optical Elements of LED Illumination. Authors: Hoang Van Thanh, Chao-Chang A. Chen, Chia-Hsing Kuo. Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Switzerland, http://www.scientific.net/AMR.579.134 (SCOPUS). No: 579. Pages: 134-141. Year 2012. (Nov 29 2012 8:11PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 21 2013 10:29PM)
[1]Injection Molding Technology of Optical Elements in LED Illumination Chủ biên: Hoang Van Thanh. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2013.
  
 Khen thưởng
[1] Thành viên đội BKDC, Đã đạt giải Nhất trong cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2007. Năm: 2007.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho bài báo khoa học quốc tế ISI. Năm: 2018.
[6] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018. Năm: 2019.
[7] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho bài báo khoa học quốc tế ISI. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành Cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật chế tạo máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2012 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án Công nghệ Chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Đồ án thiết kế máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên đại học (Cơ điện tử)  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn