Nguyễn Thanh Hoà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19552 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Hoà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/00/1960
Nơi sinh: Tp Thanh Hoá
Quê quán  Thanh Hoá
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Nga; Tại: Đại học Ngoại Ngữ
Đơn vị công tác: Ban Đào tạo; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: ĐHSP Hà Nội
Dạy CN: Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ VÀO QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN ĐẠI HCJ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Tác giả: Nguyễn Thanh Hòa . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(12). Trang: 79-87. Năm 2005.
(Jan 20 2011 2:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn