Hồ Công Lam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25105 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Công Lam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1962
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thiết kế máy; Tại: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật. Vẽ kỹ thuật cơ khí. Phương pháp học tập và Nghiên cứu khoa học. Tiếng Anh chuyên ngành: Cơ khí, Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 152/18 Phan Thanh, Q.Thanh khe- Đà Nẵng
Điện thoại: 3891517; Mobile: 0905112612
Email: hclam@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Năm:1983 Tốt nghiệp Kỹ sư Trường Đại học Sư phạm, TP HCM.

- Từ 1983-1995: Giảng dạy môn Vẽ kỹ thuật và Dung sai đo lường tại trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi Đà Nẵng.

- 1995 - 1999: Giáo viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.

- Năm 1999-2000: học thạc sỹ Giáo dục tại trường Đại học Công nghệ Sydney Úc.

- Năm 2000 dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng môn Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí; môn Vẽ kỹ thuật; môn Dung sai đo lường.

- Từ năm 2002 tiếp tục dạy các môn học trên tại trường Cao đẳng Công nghệ và môn Phuuơng pháp giảng dạy kỹ thuật cho sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật của trường Đại học Bách khoa cho đến năm 2006.

- Từ năm 2004 đến nay: chuển về Ban Hợp tác quốc tế- Đại học Đà Nẵng.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn