Hồ Thị Hải Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,940

 
Mục này được 754 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Hải Ly
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/10/1987
Nơi sinh: 
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kinh tế học và Tài chính; Tại: Trường Đại học Queensland
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lyhth@due.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Financing Innovation and Crises. Evidence from U.S. Authors: Ly Ho, Mamiza Haq. Vietnam International Conference in Finance 2016. Pages: 44. Year 2016. (Sep 21 2016 2:55PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn