Hồ Thị Hải Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 929 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Hải Ly
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/10/1987
Nơi sinh: Huế
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2021; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Trường Đại học Waikato
Dạy CN: Ngân hàng
Lĩnh vực NC: Tài chính - Ngân hàng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lyhth@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chính sách tài trợ vốn đối với hoạt động R&D của các doanh nghiệp ViệtNam. Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thị Hải Ly. Mã số: T2016-04-07. Năm: 2016. (Nov 26 2020 3:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Liquidity and speed of leverage adjustment. Authors: Ly Ho, Yue Lu, Min Bai. Australian Journal of Management. No: 46 (1). Pages: 76–109. Year 2021. (Nov 26 2020 3:21PM)
[2]Article: The Effects of Corporate Sustainability Performance on Leverage Adjustments. Authors: Ly Ho, Min Bai, Yue Lu, Yafeng Qin. The British Accounting Review. No: Forthcoming. Pages: 100989. Year 2021. (Feb 25 2021 8:53AM)
[3]Article: Does Monetary Policy Influence the Profitability of Banks in New Zealand?. Authors: Vijay Kumar, Sanjeev Acharya, Ly TH Ho. International Journal of Financial Studies. No: 2-Vol8. Pages: 35. Year 2020. (Nov 26 2020 3:19PM)
[4]Presentations: Equity Liquidity, Speed of Leverage Adjustment, and the Role of Institutional Environments. Authors: Ly T.H Ho, Yue Lu, Min Bai. 23rd New Zealand Finance Colloquium. Year 2019. (Nov 26 2020 3:17PM)
[5]Article: Stock liquidity and capital structure: International evidence. Authors: Tung Lam Dang, Hai Ly Ho, Chi Dzung Lam, Thanh Thao Tran, Xuan Vinh Vo. Cogent Economics & Finance. No: 1-Vol 7. Pages: 1587804. Year 2019. (Nov 26 2020 3:18PM)
[6]Presentations: Liquidity, Leverage Deviation, Target Change and the Speed of Leverage Adjustment. Authors: Ly T.H Ho, Yue Lu, Ron Bird. Vietnam International Conference In Finance, Ho Chi Minh City, Vietnam. Pages: 30. Year 2018. (Sep 21 2016 2:55PM)
[7]Presentations: R&D Investments and Crises: Evidence from US Firms. Authors: Ly Ho; Mamiza Haq. The 3rd Vietnam International Conference in Finance, Danang, Vietnam. Pages: 44. Year 2016. (Nov 26 2020 3:09PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 Kinh tế

 2009

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thanh toán quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Thị trường và các định chế tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn