Hồ Mạnh Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,415

 
Mục này được 18898 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Mạnh Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/09/1983
Nơi sinh: Thanh Chương, Nghệ An
Quê quán Thanh Chương, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kết cấu công trình; Tại: Đại học Dongguk
Dạy CN: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Cầu Hầm. Thiết kế cầu bê tông, thiết kế cầu thép, thi công cầu, tin học ứng dụng trong thiết kế cầu.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây Dựng Cầu Đường- Trường Đại học Bách Khoa
Điện thoại: 02363.841297; Mobile: 0914855318
Email: hmhung@dut.udn.vn; homanhhung@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2006 đến 08/2009:Cán bộ giảng dạy tại Khoa Xây dựng
Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN.
- Từ 09/2009 đến 08/2011: Học sau đại học, chuyên ngành kết cấu công trình tại Trường Đại học Dongguk, Hàn Quốc.
- Từ 09/2011 đến 02/2016: Cán bộ giảng dạy tại bộ môn Cầu hầm, Khoa Xây dựng
Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN.
- Từ 03/2016-nay: Nghiên cứu sinh tại trường đại học Reims Champagne - Ardenne, Cộng hòa Pháp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn