Nguyễn Thị Thu Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27959 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/01/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bắc Ninh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ môi trường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Công nghệ môi trường Sản xuất sạch hơn
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: hongbkes@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Cán bộ giảng dạy tại khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng từ năm 2011 đến nay.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn