Hồ Lộng Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,736,014

 
Mục này được 31964 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Lộng Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/06/1979
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Hợp tác Quốc tế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 10/01 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3891517; Mobile: 0905.123.320
Email: hlngoc@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Năm 2001 đến nay: Công tác tại Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn