Hồ Ngọc Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,413,147

 
Mục này được 7522 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Ngọc Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1989
Nơi sinh: Đăk Lăk
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Chính sách Công; Tại: Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: Toán Kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 54 Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0606 500 507; Mobile: 0168 345 8615
Email: hnhuy@kontum.udn.vn; hnhuy89@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011 - 9/2014: Giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
9/2014 - 8/2017: Học viên Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh.
9/2017 - nay: Giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng kỹ thuật 10-MTTs cải thiện năng lực tự học của sinh viên học Toán. Chủ nhiệm: Hồ Ngọc Huy. Thành viên: . Mã số: P2014 - PH - 08. Năm: 2014. (Sep 9 2014 6:15AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đại số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý Dự án và Quản lý Giao thông  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Toán Dự bị
Ngành: Khác
 2013 Học sinh và sinh viên dự bị Đại học và Cao đẳng; sinh viên Lào  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Toán cao cấp 2
Ngành: Khác
 2012 Sinh viên năm thứ nhất Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Thương mại  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn