Phan Thị Thanh Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,374

 
Mục này được 13786 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Thanh Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: La Trobe University
Dạy CN: Ngoại thương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: +84.236.3836935; Mobile: 
Email: hongptt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2017 đến 2018: Giảng viên khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Giảng dạy học phần International Economics hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Hướng dẫn sinh viên chất lượng cao viết đề án, khóa luận hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
- Từ 2011 đến 2017: Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế tại Đại học La Trobe, Úc.
Giảng dạy học phần ECO3ITR-International Trade 3 (BEc) tại Đại học La Trobe, Úc.
- Từ 2002 đến 2011: Giảng viên khoa Thương mại – Du lịch (nay là khoa Kinh doanh quốc tế), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Trợ giảng môn “Business environment” cho dự án liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh giữa Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Chương trình được giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
- Từ 1999 đến 2002: Học thạc sĩ Kinh tế phát triển, chuyên ngành thương mại và công nghiệp, chương trình liên kết đào tạo giữa Viện Khoa học Xã hội (ISS), the Hague - Hà Lan và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Chương trình được giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng Tiếng Anh, hợp tác đào tạo và quản lý chuyên môn bởi Viện Khoa học Xã hội, The Hague - Hà Lan.
- Từ 1998 đến 1999: Giảng viên khoa Thương mại – Du lịch (nay là khoa Kinh doanh quốc tế), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- Các hoạt động khác:
+ Từ năm 2002 đến nay: Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đã trực tiếp tham gia Hội đồng trọng tài giải quyết nhiều vụ tranh chấp quốc tế về hợp đồng mua bán ngoại thương. (http://viac.vn/danh-sach-trong-tai?f2=0&f5=0&name_keyword=phan+thi+thanh+hong)
+ Từ năm 2002 đến nay: Cộng tác viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp nhằm ứng phó với rào cản thương mại trong việc xuất khẩu hàng thuỷ sản sang thị trường Mỹ của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Hồng. Thành viên: Đỗ Minh Sơn, Huỳnh Thị Diệu Linh. Mã số: B2008-ĐN04-28. Năm: 2011. (Mar 9 2018 12:06AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành may Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2006-2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Như Liêm. Thành viên: Phan Thị Thanh Hồng, Ninh Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Diệu Linh. Mã số: B2006-ĐN04-08. Năm: 2009. (Mar 9 2018 12:09AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số vấn đề cần lưu ý nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Tác giả: Phan Thi Thanh Hong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 4(21). Trang: 92-97. Năm 2007. (Mar 9 2018 12:23AM)
[2]Bài báo: Soạn thảo điều khoản trọng tài trong Hợp đồng mua bán ngoại thương. Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kinh tế Miền Trung, Tây Nguyên: Tiềm năng - Động lực và Giải pháp. Số: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế. Trang: 196-203. Năm 2005. (Mar 9 2018 12:27AM)
[3]Bài báo: Kinh doanh quá cảnh hàng hóa: Phải chăng là một loại hình giao dịch tái xuất. Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 của Đại học Đà Nẵng. Số: Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: 470-473. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:18AM)
[4]Bài báo: Tìm hiểu về luật vận tải biển của Hoa Kỳ. Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 66-68. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investment, Cash Flow, and Financial Constraints in a Transition economy. Evidence from Vietnam. Authors: Ngoc Ha, Hong Phan. The 4th International Conference on Accounting and Finance 2018 (ICOAF 2018). No: ISBN: 978-604-84-3195-2. Pages: 184-199. Year 2018. (Jul 3 2018 10:23AM)
[2]Presentations: Vietnam’s Labour-Intensive Manufacturing Exports: An Evaluation of Comparative Advantages. Authors: Phan Thi Thanh Hong, Le My Linh. The 11th Vietnam Economist Annual Meeting VEAM 2018. Pages: online. Year 2018. (Jul 3 2018 10:27AM)
[3]Presentations: A comparative study of food processing industry and garment and footwear industries in Vietnam. Authors: Phan Thi Thanh Hong. 2015 ASSC Retreat. Pages: August. Year 2015. (Mar 9 2018 1:01AM)
[4]Presentations: Determinants of processed food exports in Vietnam. Authors: Phan Thi Thanh Hong. FBEL 2012 HDR Colloquium. Pages: December. Year 2012. (Mar 9 2018 12:50AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 9 2018 12:16AM)
[1]Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020 Chủ biên: PGS.TS.Hoàng Văn Hoa. Đồng tác giả: Lê Du Phong, Lưu Ngọc Trịnh, Nguyễn Quốc Tế, Phan Thị Thanh Hồng et al. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Nichimen, Nhật Bản. Năm: 1995 và 1997.
[2] Thủ khoa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội niên khóa 1993-1998. Năm: 1998.
[3] Học bổng của Viện Khoa học Xã hội, the Hague - Hà Lan cho chương trình thạc sĩ về Kinh tế phát triển. Năm: 1999.
[4] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2004 và 2005.
[5] Certification for engaging in volunteering at the 2011 Festival of Light and Friendship. Năm: 2011.
[6] Certification for engaging in volunteering at the Say No to Violence Against Women event at Preston Oval. Năm: 2011.
[7] Học bổng Chính phủ Úc cho chương trình tiến sĩ Kinh tế tại Đại học La Trobe, Australia. Năm: 2011.
[8] A Bronze La Trobe Award for engaging in volunteering and professional training in communication skills and leadership. Năm: 2012.
[9] Certification for engaging in volunteering at the global AIDS conference. Năm: 2014.
[10] Recognition of assistance provided to new Australia Awards students. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]RMD3001 - Research Methodology
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Bachelor of International Business (High-quality programme)  University of Economics, the University of Danang
[2]IBS2002 - International Economics
Ngành: Khác
 2016 High-quality programme undergraduates  University of Economics, the University of Danang
[3]ECO3ITR - International Trade
Ngành: Kinh tế học
 2013 Bachelor of Economics  La Trobe University, Australia
[4]IBS2002 - Kinh tế quốc tế
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]IBS3003 - Đầu tư quốc tế
Ngành: Khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Business Environment
Ngành: Khác
 2006 Bachelor of Business Administration  Joint training programme on BA in Business Administration between Sunderland University, The United Kingdom and University of Economics, The University of Danang
[7]IBS2003 - Giao dịch thương mại quốc tế
Ngành: Khác
 2003 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn