Hồ Thị Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,708,550

 
Mục này được 424 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/12/1988
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2021; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 699 321; Mobile: 0905 933 938
Email: htnga@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2013 - 03/2015: Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Từ 2015 đến nay: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản lý hoạt động đào tạo đại học hệ chính quy ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Thị Nga. Thông tin Khoa học giáo dục, Trường Đại học Xây dựng miền Tây. Số: 41. Trang: 76-84. Năm 2020. (Jun 23 2021 4:29PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn