Hoàng Phương Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,452

 
Mục này được 76237 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Phương Hoa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/02/1963
Nơi sinh: Ứng Hoà, Hà Nội
Quê quán Ứng Hoà, Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Hầm; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Đại học Công nghệ Montreal – Canada
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2014
Dạy CN: Thiết kế cầu bê tông cốt thép; Thiết kế cầu thép; Xây dựng cầu; Chuyên đề cầu; Khai thác và kiểm định cầu; Công trình ngầm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh và Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu-Đường, Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường và Khoa Quản lý Dự án Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1986 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất giải pháp làm giảm độ lún đường đầu cầu khu vực miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.TS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Thái Hoàng Ân, KS. Nguyễn Hữu Anh Quốc. Mã số: B2019-DN02-55. Năm: 2021. (Oct 17 2019 7:48AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đặng Công Thuật. Thành viên: PGS. Trần Quang Hưng, GS. Phan Quang Minh, PGS. Lê Thiện Phú, PGS. Hoàng Phương Hoa, PGS. Đào Đình Nhân, NCS. Trần Thị Xuân Thanh, KS. Lê Tấn Thanh Bình, ThS. Trần Anh Kiệt. Mã số: B2019.ĐNA.0X. Năm: 2020. (Aug 4 2019 11:26AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Một mô hình nền mới dùng trong phân tích động lực học của dầm tương tác với nền chịu tải di động. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước. Thành viên: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, GV.TS. Phạm Đình Trung. Mã số: Nafosted. Năm: 2019. (Apr 21 2019 11:54PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.ThS.NCS Nguyễn Văn Nam, TS. Đào Đình Nhân, GV.ThS.NCS. Phan Hoàng Nam, GV.ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh, GV.ThS.NCS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Huỳnh Tấn Tiến, GVC.TS. Nguyễn Lan, GV.ThS.NCS. Nguyễn Duy Thảo, GV.TS. Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (Apr 6 2016 2:28PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Đàm Nguyễn Anh Khoa; Hoàng Nguyên Sơn. Mã số: Đ2012-02-33. Năm: 2012. (Nov 25 2012 2:05PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Thanh Lập, Nguyễn Ngọc Tuấn. Mã số: T2011-02-27. Năm: 2011. (Dec 16 2011 5:25PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Võ Duy Hùng, Trần Như Hoài. Mã số: B2010-TDA01-22-TRIG. Năm: 2011. (Dec 16 2011 5:53PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng một biện pháp tính toán căng dây và tính ảnh hưởng khi dây làm việc bị duỗi thẳng trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm đề tài. Thành viên: . Mã số: T01-15-13. Năm: 2001. (Apr 28 2011 8:50AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán điều chỉnh nội lực trong dây văng khi thi công cầu treo dây văng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: . Mã số: Số 176/ĐHKT-KH. Năm: 1998. (Aug 30 2012 10:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 2: Phương trình vi phân chuyển động và Hiệu quả giảm chấn). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Anh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 3/2021 ISSN 2354-0818. Trang: 116-119. Năm 2021. (Aug 4 2019 2:59PM)
[2]Bài báo: Phân tích hiện tượng hư hỏng gối cầu cao su cốt bản thép đối với cầu bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Bảo Anh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818, 6/2021. Trang: 59-62. Năm 2021. (Jun 2 2021 11:11PM)
[3]Bài báo: Phân tích ứng xử địa chấn và kiểm soát hư hại kết cấu trụ cầu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động phi tuyến. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Võ Ngọc Khoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN:1859-1531, 19(9) 2021. Trang: xx-xx. Năm 2021. (Apr 4 2021 9:28PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Lê Quang Khiêm. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2020. (Feb 26 2020 6:02PM)
[5]Bài báo: Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000259. Trang: 76-81. Năm 2020. (Aug 6 2019 3:37PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 2 Xây dựng mô hình và tính toán). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Phương. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 6(2019). Trang: 44-48. Năm 2019. (May 28 2019 11:31PM)
[7]Bài báo: Hiệu quả của gối cách chấn DFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Quốc. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 6(2019). Trang: 172-176. Năm 2019. (May 28 2019 11:37PM)
[8]Bài báo: Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 1: Động đất và Thiết bị điều khiển cách chấn đáy). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: 101-105. Năm 2019. (Aug 4 2019 2:56PM)
[9]Bài báo: The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction. Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. Số: ISSN 0866-7136. http://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/12255. Trang: 17-30. Năm 2019. (Jun 30 2018 11:42PM)
[10]Bài báo: Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP cho nhà nhiều tầng chống động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Hồ Quang Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126)2018 Quyển 2. ISSN 1859-1531. Trang: 18-22. Năm 2018. (Jun 30 2018 4:05PM)
[11]Bài báo: Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng động. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Xây dựng. Số: 6-2018, ISSN 0866-8762. Trang: 138-143. Năm 2018. (Jul 3 2018 10:15AM)
[12]Bài báo: Phân tích hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam, Hồ Quang Nam. Tạp chí Xây dựng. Số: 09.2018. ISSN 0866-8762. Trang: 68-72. Năm 2018. (Sep 24 2018 5:38PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công đóng cọc. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Trần Thanh Tú, Thái Hoàng Ân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: xx(xx).2018; ISSN 1859-1531. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Nov 30 2018 9:34PM)
[14]Bài báo: Cấu tạo và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất bằng gối con lắc hai mặt trượt ma sát. Tác giả: Tôn Trọng Quang, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Lan. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 1 Động lực học và Điều khiển, Cơ học máy. Số: ISBN 978-604-913-719-8. Trang: 479-486. Năm 2018. (Feb 8 2018 4:07PM)
[15]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu và công tác quản lý khai thác cầu ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Hoàng Văn Khánh, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Văn Châu. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Số: 1+2/2018. Trang: 91-95. Năm 2018. (Feb 8 2018 1:51PM)
[16]Bài báo: Mô phỏng số và Thực nghiệm quá trình lan truyền sóng trong nền đất do lu rung trên nền địa chất tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Lan, Thái Hoàng Ân, Phạm Huy Hùng và Trầm Chí Thiện. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 3. Cơ học vật rắn. Quyển 1. Số: ISBN 978-604-913-721-1. Trang: 391-398. Năm 2018. (Feb 8 2018 3:30PM)
[17]Bài báo: Phân tích và đánh giá sự lan truyền sóng trong nền đất ảnh hưởng đên công trình xây dựng do hoạt động đóng cọc cừ và nổ mìn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Lan, Thái Hoàng Ân và Phạm Huy Hùng. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 3. Cơ học vật rắn. Quyển 1. Số: ISBN 978-604-913-721-1. Trang: 383-390. Năm 2018. (Feb 8 2018 3:52PM)
[18]Bài báo: Performance of Seismically Isolated Building using SFP Bearing: an Application in Vietnam. Tác giả: Nam V. Nguyen, Hoa P. Hoang and Than T. Hua. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Số: 30, Kỳ 6 (2017). ISSN: 2525-2267. Trang: 83-92. Năm 2018. (Mar 4 2018 10:36AM)
[19]Bài báo: Đo lường mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu bằng phương pháp AHP và đề xuất mô hình dự báo mức độ ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu trong quá trình khai thác. Tác giả: Nguyễn Văn Châu, Hoàng Văn Khánh và Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Số: 3/2018. Trang: 36-41. Năm 2018. (Mar 4 2018 10:50AM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 1 Cơ sở lý thuyết của mô hình). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Hữu Anh Quốc, Phan Lê Bá Mãi. Tạp chí Xây dựng. Số: 09.2018. ISSN 0866-8762. Trang: 63-67. Năm 2018. (Sep 24 2018 5:32PM)
[21]Tham luận: Phân tích hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Thạch, Hồ Quang Nam. Hội thảo khoa học " Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD 2017. Trang: 9-14. Năm 2017. (Aug 28 2019 10:45PM)
[22]Tham luận: Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP cho nhà nhiều tầng chống động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Hồ Quang Nam. Hội thảo khoa học " Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD 2017.