Hồ Phong
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,331

 
Mục này được 24265 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Phong
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/03/1959
Nơi sinh: Quỳnh Lưu
Quê quán Quỳnh Lưu
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1987; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Dạy CN: Địa lý tự nhiên, Bản đồ, Viễn thám, Khu vực học.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733290; Mobile: 0978045079
Email: hphong@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1981–1994). Giảng viên Khoa Sử-Địa (1995–2005) và Khoa Địa lý (từ 2005 đến nay), Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn