Huỳnh Phương Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,748,044

 
Mục này được 17688 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Phương Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/02/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và C. nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa – Đai học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Đại học quốc gia Yokohama - Nhật Bản
Dạy CN: Vật liệu xây dựng
Lĩnh vực NC: Vật liệu xây dựng
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2001 - nay : Giảng viên khoa Xây dựng Cầu đường trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
2002 - 2007 : Phó Chủ tịch Hội Sinh Viên Đại học Đà Nẵng
9/2002 - 6/2005 : Học thạc sĩ tại trường Đại học Xây dựng
1/2007 - 11/2009 : UV BCH Thành Đoàn TP Đà Nẵng, UV BTV Đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn trường Đại học Bách Khoa
10/2011 - 9/2014 : Học tiến sĩ tại trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
12/2014 - 1/2016 : Học Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
1/2015 - 2/2018 : Phó trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu đường
12/2016 - nay : Trưởng bộ môn Vật liệu xây dựng (kiêm nhiệm)
2/2018 - nay : Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu đường
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống nứt cho bê tông xỉ khối lớn ở tuổi sớm. Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Phương Nam. Thành viên: ThS. Đỗ Thị Phượng; KS. Nguyễn Văn Quang. Mã số: Đ2015-02-128. Năm: 2016. (Mar 27 2017 4:27PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá chất lượng đá dăm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và lựa chọn loại đá thích hợp cho các loại bê tông khác nhau. Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: . Mã số: T2006-05-11. Năm: 2007. (May 29 2011 11:44AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng Alite cao. Tác giả: Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 9/2017. Trang: 202-205. Năm 2017. (Nov 21 2017 12:33PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringit gián đoạn. Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 10/2017. Trang: 36-39. Năm 2017. (Nov 21 2017 12:36PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng cốt liệu lớn tái chế từ phế thải xây dựng để chế tạo bê tông xi măng. Tác giả: Hồ Công Tiến; Huỳnh Phương Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững - TISDC 2016"". Số: 2. Trang: 713-718. Năm 2016. (Mar 27 2017 4:33PM)
[4]Bài báo: Phân tích quan hệ giữa biến dạng với sự phát triển vết nứt trong bê tông xi măng chịu tải trọng nén bằng kỹ thuật sóng âm. Tác giả: Huỳnh Phương Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc "Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng". Số: 1. Trang: 487-494. Năm 2016. (Mar 27 2017 4:45PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sóng âm để phân tích vết nứt trong bê tông khối lớn ở tuổi sớm. Tác giả: Huỳnh Phương Nam và Đỗ Thị Phượng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015". Số: 1. Trang: 48-56. Năm 2016. (Jan 23 2016 6:18AM)
[6]Bài báo: Tính toán dầm thép - bê tông liên hợp kể đến ảnh hưởng từ biến của bê tông. Tác giả: Huỳnh Phương Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa. Số: 1. Trang: 272-280. Năm 2005. (May 29 2011 11:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of concrete microstructure by surface water absorption test and improvement of covercrete quality by high alite cement. Authors: Huynh Phuong Nam. Proceedings of The 14th East Asia - Pacific Conference on Structural Engineering and Construction. No: 14. Pages: 1207-1214. Year 2016. (Jan 23 2016 6:10AM)
[2]Article: Improvement of quality of slag concrete by high alite cement. Authors: Huynh Phuong Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Science and Technology (UND). No: 6(91). Pages: 34-37. Year 2015. (Apr 10 2015 11:23PM)
[3]Article: Improvement of water and chloride penetration resistance of slag concrete by using high alite cement. Authors: Huynh Phuong Nam and Akira Hosoda. Proceedings of the JCI Conference. No: 37. Pages: 661-666. Year 2015. (Sep 8 2015 4:31PM)
[4]Article: Mechanism for improving crack resistance of slag concrete with high alite cement. Authors: Huynh Phuong Nam and Akira Hosoda. Journal of JSCE
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 2. Pages: 239-248. Year 2014.
(Oct 23 2014 7:29AM)
[5]Article: Resistance against microcracking of slag concrete with Hight Alite Cement analyzed by AE with new wave-guide. Authors: Nam, H. P. and Hosoda, A.. Proceedings of the Japan Concrete Institute
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 35. Pages: 241–246. Year 2013.
(Aug 20 2014 10:43PM)
[6]Article: Improvement of Crack Resistance of Slag Concrete by Utilizing High Alite Cement. Authors: Nam, H. P. and Hosoda, A.. Proceedings of the Ninth International Conference of Creep, Shrinkage, and Durability Mechanics. No: 9. Pages: 356-365. Year 2013. (Aug 20 2014 10:40PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 27 2017 4:47PM)
[1]Vật liệu xây dựng đại cương
Chủ biên: Huỳnh Phương Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Tuyết An; Đỗ Thị Phượng
.
Nơi XB: NXB Xây dựng. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Công Tiến
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng cốt liệu lớn tái chế từ phế thải xây dựng để chế tạo bê tông xi măng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Võ Duy Khánh
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm vữa polymer chống nứt cho tường xây bằng gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Excellent Student Award

 Khoa học công nghệ

 2015

 

 Yokohama National Unviversity

[2] Excellent Doctoral Student Award

 Khoa học công nghệ

 2014

 

 Yokohama National University

[3] "Excellent Paper Award" at the 35th JCI Annual Conference

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 Japan Concrete Institute

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2669/QĐKT. Năm: 2006.
[2] Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ". Số: 169QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3375/QĐKT. Năm: 2007.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 73/QĐ-KT. Năm: 2007.
[5] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 62/2008/KT. Năm: 2008.
[6] Bằng khen Trung ương Đoàn. Số: 122QĐ/TƯĐTN. Năm: 2008.
[7] Bằng khen Trung ương Đoàn. Số: 576QĐ/TƯĐTN. Năm: 2009.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 6068/QĐKT. Năm: 2011.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4394/QĐ-BGGDT. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Toán chuyên đề (Quy hoạch thực nghiệm)
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng  Trường ĐH Bách Khoa
[3]Vật liệu xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên các ngành Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Thủy lợi Thủy điện, Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Quản lý dự án, Kiến trúc  Trường ĐH Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn