Hồ Phước Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36942 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Phước Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Điện tử-Viễn thông; Tại: Pháp
Dạy CN: Xử lý tín hiệu, Xử lý ảnh
Lĩnh vực NC: Xử lý ảnh, thị giác máy tính, machine learning
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: hptien@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2013: Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
2010-2012: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại LETI,CEA-Grenoble, Pháp
2006-2010: Nghiên cứu sinh tại GIPSA-Lab, Đại học Grenoble, Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Kiến trúc và xử lý nhúng trong thiết bị ghi hình. Chủ nhiệm: Antoine Dupret. Thành viên: Tien Ho Phuoc, Laurent Alacoque, Antoine Dupret. Mã số: Phap2012. Năm: 2012. (Jun 25 2013 8:27AM)
[2] Đề tài Khác: Tăng độ phân giải. Chủ nhiệm: Laurent Alacoque. Thành viên: Tien Ho-Phuoc, Antoine Dupret, Laurent Alacoque. Mã số: Phap2012b. Năm: 2012. (Jun 25 2013 8:35AM)
[3] Đề tài Khác: Phát triển và thực hiện mô hình tập trung thị giác. Chủ nhiệm: Anne Guérin-Dugée. Thành viên: Tien Ho-Phuoc, Nathalie Guyader, Anne Guérin-Dugué. Mã số: Phap2010. Năm: 2010. (Jun 25 2013 8:14AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tô màu cho ảnh xám dùng mạng nơ-ron tích chập. Tác giả: Đồng Quốc Tranh, Hồ Phước Tiến, Trần Thị Minh Hạnh. Tạp chí ĐHĐN. Số: 18(7). Trang: 79-83. Năm 2020. (Nov 16 2020 8:40AM)
[2]Bài báo: Stock Return Prediction using Machine Learning-Based Techniques. Tác giả: Tra Ngoc Nguyen,Tien Ho-Phuoc,Dat Thanh Nguyen,Minh Nhu Mac. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON ICT. Số: 12(2). Trang: 49-56. Năm 2020. (Jan 14 2021 7:07PM)
[3]Bài báo: Impact of Frequency Shift on Nonlinear Compensation Using Optical Phase Conjugation for M-QAM Signals. Tác giả: Nguyen Duc Binh, Nguyen Van Dien, Nguyen The Quang, Nguyen Quang Nhu Quynh,Ho Phuoc Tien, Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung. REV. Số: 9(3-4). Trang: 55-62. Năm 2019. (Dec 21 2019 9:26PM)
[4]Bài báo: VN-Index Trend Prediction using Long-Short Term Memory Neural Networks. Tác giả: Nguyen Ngoc Tra, Ho Phuoc Tien, Nguyen Thanh Dat, Nguyen Ngoc Vu. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON ICT. Số: 17(12.2). Trang: 61-65. Năm 2019. (Dec 21 2019 9:28PM)
[5]Bài báo: Demosaicing algorithm: how to evaluate it?. Tác giả: Bùi Đức Thọ, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Khôi. FAIR 2018. Số: xxx. Trang: 103-109. Năm 2018. (Jun 13 2019 1:53PM)
[6]Bài báo: Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng neuron tích chập. Tác giả: Vương Quang Phước & Hồ Phước Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[7]Bài báo: A framework for customizable deep neural network hardware generation on FPGA. Tác giả: Huynh Viet Thang, Huynh Minh Vu, Ho Phuoc Tien. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11. Trang: 68-71. Năm 2017. (Feb 13 2018 8:18AM)
[8]Bài báo: Khôi phục tín hiệu, hình ảnh theo phương pháp lấy mẫu nén. Tác giả: Nguyễn Văn Điền, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Hưng. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(108), Quyển 1. Trang: 6-10. Năm 2016. (Dec 29 2016 5:56PM)
[9]Bài báo: Tái nhận dạng người dựa trên việc phân tích các siêu điểm ảnh. Tác giả: Trương Công Dung Nghi, Chế Viết Nhật Anh, Đỗ Hồng Tuấn, Hồ Phước Tiến. Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 5. Số: ISBN: 978-604-80-2094-1. Trang: 1-7. Năm 2016. (Nov 21 2016 7:21PM)
[10]Bài báo: Nhận dạng vật liệu từ ảnh viễn thám siêu phổ. Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc An; Hồ Phước Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[11]Bài báo: An embedded system for face recognition based on Raspberry Pi and support vector machines. Tác giả: Ho Anh Trang; Ho Phuoc Tien; Huynh Viet Thang. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(108) Quyển 2. Trang: 290-293. Năm 2016. (Dec 29 2016 5:59PM)
[12]Bài báo: Theo vết đa đối tượng bằng giải thuật lọc hạt trên cơ sở của chuỗi Markov Monte Carlo. Tác giả: Trương Công Dung Nghi, Chế Viết Nhật Anh, Hồ Phước Tiến, Đỗ Hồng Tuấn. ECIT'15
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: xxx. Trang: 125--129. Năm 2015.
(Dec 14 2015 2:35PM)
[13]Bài báo: Tái nhận dạng người trong hệ thống nhiều camera giám sát không chồng lấp. Tác giả: Trần Thanh Toàn, Ngô Đình Phong, Hồ Phước Tiến, Chế Viết Nhật Anh, Trương Công Dung Nghi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số: Số chuyên đề CNTT 2015. Trang: 189-195. Năm 2015. (Nov 13 2015 10:15PM)
[14]Bài báo: Segmentation-Based Video Upscaling without Motion Estimation. Tác giả: Tien Ho-Phuoc and Dung-Nghi Truong Cong. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, The University of Danang. Số: Vol 1(1). Trang: 20-25. Năm 2015. (Nov 13 2015 10:18PM)
[15]Bài báo: Filtering and Reducing Dimension in the Recognition of Vietnamese Static Sign Language. Tác giả: Trần Thị Minh Hạnh, Phạm Xuân Trung, Hồ Phước Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 24. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Saliency Detection by Superpixel Ranking for Person Re-identification. Authors: Chau Dang-Nguyen, Tien Ho Phuoc, Nghi Truong. 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). No: x. Pages: 197-202. Year 2020. (Dec 5 2020 10:29AM)
[2]Article: Deep Laplacian pyramid network for text images super-resolution. Authors: Hanh T. M. Tran & Tien Ho-Phuoc. RIVF 2019. No: ---. Pages: 290--295. Year 2019. (Mar 21 2019 9:26PM)
[3]Article: Trajectory Analysis to Detect Unusual Fish Behaviors. Authors: Tran Thi Minh Hanh, Truong Cong Dung Nghi, Ho Phuoc Tien. ICATEC 2016. No: 1. Pages: 53-57. Year 2016. (Aug 28 2016 7:26PM)
[4]Article: Compact and Efficient Algorithm for Color Demosaicing. Authors: Tien Ho-Phuoc, Dung-Nghi Truong Cong
marriage affairs open i want an affair
. ATC 2015
marriage affairs open i want an affair
. No: xxx. Pages: 671-676. Year 2015.
(Oct 23 2015 9:36PM)
[5]Article: Manifold-based learning for person re-identification. Authors: Nhat Anh Che Viet, Dung Nghi Truong Cong, Tien Ho Phuoc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. ATC 2015
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: xxx. Pages: 688-691. Year 2015.
(Oct 23 2015 9:38PM)
[6]Article: Rule-based multiple object tracking. Authors: Truong-Cong, D.N., Che-Viet, N.A., Ho-Phuoc T.,. ATC 2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: XXX. Pages: XXX. Year 2014.
(Oct 20 2014 9:59AM)
[7]Article: A Fingerprint Identification Method for Security System. Authors: Le Anh Duy, Nguyen Phi Long, Vo Ngoc Tien, Ho Phuoc Tien. Proceedings of the 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC). No: XXX. Pages: pp. 95 -99. Year 2014. (Mar 9 2015 9:16AM)
[8]Article: Super resolution method adapted to spatial contrast. Authors: Tien Ho-Phuoc, Antoine Dupret, Laurent Alacoque
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. ICIP 2013. No: 20th. Pages: 976-980. Year 2013. (Oct 8 2013 4:26PM)
[9]Article: A unified method for comparison of algorithms of saliency extraction. Authors: Ho-Phuoc T., Alacoque L., Dupret A., Guérin-Dugué A., Verdant A.. SPIE-Electronic Imaging
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 2012. Pages: XXX-XXX. Year 2012.
(Jun 24 2013 11:00PM)
[10]Article: When viewing natural scenes, do abnormal colors impact on spatial or temporal parameters of eye movements?. Authors: Ho Phuoc T., Guyader N., Landragin F., Guérin-Dugué A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Journal of Vision
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 12(2). Pages: 1-13. Year 2012.
(Jun 24 2013 10:36PM)
[11]Article: Compact Saliency Model and Architectures for Image Sensors. Authors: Ho Phuoc T., Dupret A., Alacoque L.. IEEE Workshop on Signal Processing Systems. No: 2012. Pages: 264-269. Year 2012. (Jun 24 2013 10:56PM)
[12]Article: Saliency-Based Data Compression for Image Sensors. Authors: Ho Phuoc T., Dupret A., Alacoque L.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. IEEE Sensors
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 2012. Pages: 1360-1363. Year 2012.
(Jun 24 2013 10:54PM)
[13]Article: Perceptual image quality assessment metric that handles arbitrary motion blur. Authors: Gavant F., Alacoque L., Dupret A., Ho-Phuoc T., David D.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. SPIE-Electronic Imaging
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 2012. Pages: XXX-XXX. Year 2012.
(Jun 24 2013 11:02PM)
[14]Article: A compact saliency model for video-rate implementation. Authors: Ho-Phuoc T., Alacoque L., Dupret A., Guérin-Dugué A., Verdant A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers. No: 2011. Pages: 244-248. Year 2011. (Jun 24 2013 11:04PM)
[15]Article: A functional and statistical bottom-up saliency model to reveal the relative contributions of low-level visual guiding factors. Authors: Ho Phuoc T., Guyader N., Guérin-Dugué A.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Cognitive Computation
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 2(4). Pages: 344 – 359. Year 2010.
(Jun 24 2013 10:30PM)
[16]Article: A biologically-inspired visual saliency model to test different strategies of saccade programming. Authors: Ho-Phuoc T, Guérin-Dugué A, Guyader N.. Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2009, Communications in Computer and Information Science (book series), vol 52, Springer. No: ISBN: 978-3-642-11721-3. Pages: 187–199. Year 2010. (Jun 24 2013 10:40PM)
[17]Article: Modelling spatio-temporal saliency to predict gaze direction for short videos. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. International Journal of Computer Vision
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 82(3). Pages: 231-243. Year 2009.
(Jun 24 2013 10:38PM)
[18]Article: A computational saliency model integrating saccade programming. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A., Guyader N.. International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. No: 2009. Pages: 57-64. Year 2009. (Jun 24 2013 11:06PM)
[19]Article: A new Self-Organizing Map for dissimilarity data. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A.. Encyclopedia of Artificial Intelligence (book chapter). No: ISBN13: 9781599048499. Pages: 1244-1252. Year 2009. (Jun 24 2013 10:48PM)
[20]Article: Spatio-temporal saliency model to predict eye movements in video free viewing. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. EUSIPCO. No: 2008. Pages: 1-5. Year 2008. (Jun 24 2013 11:07PM)
[21]Presentations: Spatio-temporal saliency model to predict eye movements in video free viewing. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. GDR VISION, Paris. Pages: XXX-XXX. Year 2008. (Jun 24 2013 11:14PM)
[22]Presentations: Un modèle de saillance spatio-temporelle pour la prédiction des mouvements oculaires lors du visionnage d'une vidéo. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. LIMA, Grenoble. Pages: XXX-XXX. Year 2008. (Jun 24 2013 11:15PM)
[23]Article: Organisation d'images par des cartes de Kohonen sur données de dissimilitude. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. GRETSI'07
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 2007. Pages: 849-852. Year 2007.
(Jun 24 2013 11:11PM)
[24]Article: A new adaptation of Self-Organizing Map for dissimilarity data. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A.. Computational and Ambient Intelligence. IWANN 2007. Lecture Notes in Computer Science (book series), vol 4507. Springer. No: ISBN: 978-3-540-73007-1. Pages: 219-226. Year 2007. (Jun 24 2013 11:09PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Mạc Như Minh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các kĩ thuật học sâu để dự báo biến động dữ liệu chuỗi thời gian.

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Hoàng Trọng Tú
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định trạng thái giao thông trong hầm đường bộ

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Trần Duy Thanh
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng số nhà từ ảnh chụp đường phố

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Vương Quang Phước
Đề tài: Nhận dạng hình ảnh bằng cách kết hợp mạng neural tích chập và mạng neural truyền thống

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Hoàng Lam Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá chất lượng mã hóa video dùng chuẩn H.265/HEVC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Lã Trung Kiên
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp ước lượng góc nhìn của khuôn mặt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[7]Huỳnh Thị Lệ Phương
Đề tài:

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng đường bơi bất thường ở cá trong môi trường biển

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Huỳnh Thị Ngọc An
Đề tài:

Phân tích ảnh viễn thám siêu phổ để nhận dạng các vùng địa chất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Trần Ngọc Khoa
Đề tài: Nghiên cứu giải thuật bám đuổi đối tượng sử dụng bộ lọc Particle

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Trần Thị Hồng Quyên
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tái nhận dạng người sử dụng nhiều camera

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] NVIDIA GPU Grant

 Kỹ thuật

 2018

 

 NVIDIA

[2] Patent "Method and device for reconstructing super-resolution images"

 Kỹ thuật

 2016

 US 9,355,434 B2

 USPTO

[3] Brevet "Procede et dispositif pour la reconstruction d'images a super-resolution"

 Khoa học công nghệ

 2015

 FR2994307 B1 (2015); EP2880623 B1 (2016)

 Institut National de la Propriete Industrielle (France); European Patent Office

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý số tín hiệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Thiết kế bộ lọc số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[3]Xử lý ảnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[4]Lọc tín hiệu (PFIEV)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[5]Phân tích phổ (PFIEV)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[6]EE440 - Introduction to digital imaging systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[7]Xử lý ảnh nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Cao học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[8]EE341- Discrete-time linear systems
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn