Huỳnh Thị Ánh Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,870,854

 
Mục này được 11501 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Ánh Bình
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/09/1987
Nơi sinh: Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế TP HCM
Đơn vị công tác: Tổ Tài vụ; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế TP HCM
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 249 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
Điện thoại: 060 6287773; Mobile: 0989.878296
Email: Huynhthianhbinh@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn