Hoàng Thị Bạch Tuyết
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,732,233

 
Mục này được 20583 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Bạch Tuyết
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/10/1963
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán 32 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841618; Mobile: 0989983240
Email: minhhoanh@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác kế toán tại Tổ Tài vụ, Trường Đại học Bách khoa (1985 – 1994); Tổ Tài vụ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 Khen thưởng
[1] Giấy khên Đại học Đà Nẵng. Năm: 199.
[2] Kỷ niện chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2005.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn