Huỳnh Thị Cẩm Lai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13311 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Cẩm Lai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/01/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Thể Chất - Giáo dục Quốc Phòng; Tại: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Thể dục
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lai_tvdhspdn@ymail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Trường Thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng (2005–2008). Công tác tại Thư viện, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2008 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn