Hoàng Thành Đạt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,562

 
Mục này được 703 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thành Đạt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/05/1976
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nhiệt - Máy lạnh; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Công Nghệ Nghiệt - Máy Lạnh; Tại: Đại Học Công Nghiệp - Bắc Kinh - Trung Quốc
Dạy CN: Công Nghệ Nhiệt - Máy lạnh
Lĩnh vực NC: Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh, quá lạnh - quá nhiệt trong hệ thống lạnh và bơm nhiệt, sử dụng năng lượng mặt trời để kết hợp làm lạnh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: 05 Lê Văn Sĩ, Hòa Minh, Liên chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3894883; Mobile: 0935303367
Email: htdat@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/1999-2003 Giáo viên, Khoa cơ khí, Trường ĐHSPKT, Đại học Đà Nẵng
2003- 2005 Học đại học tại Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHĐN
2006- 2009 Học thạc sĩ tại Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHĐN
2009-2012 Giáo viên, Khoa cơ khí, Trường ĐHSPKT, Đại học Đà Nẵng
2012-2018 Học tiến sĩ tại ĐH Bắc Kinh – Trung Quốc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA HAI MẢNH KHI CÓ HOẶC KHÔNG CÓ QUÁ LẠNH - QUÁ NHIỆT VỚI MÔI CHẤT LẠNH HIỆN NAY R410A, R32. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thành Đạt. Mã số: T2019-06-119. Năm: 2019. (Sep 15 2021 9:36PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lạnh bằng chu trình Ejector sử dụng năng lượng mặt trời”. Chủ nhiệm: Hoàng Thành Đạt. Mã số: T2011-06-07. Năm: 2011. (Jul 6 2020 2:54PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống hút bụi công nghiệp để dạy học ", mã số T2007-06-35. Chủ nhiệm: Hoàng Thành Đạt. Mã số: T2007-06-35. Năm: 2007. (Jul 6 2020 2:49PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu hồi môi chất lạnh trong các hệ thống lạnh ". Chủ nhiệm: Hoàng Thành Đạt. Mã số: T2006-06-19. Năm: 2006. (Jul 6 2020 2:47PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình lạnh ống thủy tinh trong suốt để dạy học ". Chủ nhiệm: Hoàng Thành Đạt. Mã số: T02-17-26. Năm: 2002. (Jul 6 2020 2:43PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI CHẤT LẠNH THƯỜNG DÙNG R32, R410A KHI QUÁ LẠNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH. Tác giả: Hoàng Thành Đạt. Tạp chí KHCN - ĐH Đà Nẵng. Số: 5.2,2020. Trang: 25-28. Năm 2020. (Jul 6 2020 4:21PM)
[2]Bài báo: 两种自然冷源过冷方式对热泵制热性能影响的比较研究制冷学报; Journal of Refrigeration; 2019年02期; ISSN:0253-4339; 中文核心期刊. Tác giả: Hoang Thanh Dat1,Xu Shuxue1,Ma Guoyuan1,Wang Wei2. Tạp chí Journal of Refrigeration. Số: 0253-4339. Trang: 68-73. Năm 2019. (Jul 6 2020 3:57PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu bơm nhiệt với hệ thống lạnh sử dụng chu trình Rankine hữu cơ (MS: B2018-230). Vol.17, No.12, 2019. Tác giả: Hoàng Thành Đạt. Tại chí khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.17, No.1.2, 2019. Trang: 13-17. Năm 2019. (Sep 15 2021 9:47PM)
[4]Bài báo: 利用自然冷源过冷改善R32热泵制热性能的实验研究 制冷学报;Journal of Refrigeration;2019年02期; ISSN:0253-4339;中文核心期刊. Tác giả: Hoàng Thành Đạt, Xushuxue, Maguoyuan. Tạp chí Làm lạnh và điều hòa không khi - TQ. Số: 0253-4339. Trang: 68-73. Năm 2019. (Jul 6 2020 3:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Study On The Heating Performance Of R32 Heat Pump Using Natural Cold Source. Authors: Hoàng Thành Đạt. Tạp chí International Journal of Engineering Reseach. No: 2278-0181. Pages: 20-29. Year 2020. (Jul 6 2020 4:45PM)
[2]Article: Characteristic Study on ORC Compound with Vapor Compression Heat Pump dynamic System. Authors: Hoàng Thành Đạt, Maguoyuan, Xushuxue, Dingruacheng. Tạp chí Cryogenics & Superconductivity. No: 1001-7100. Pages: 74-79. Year 2017. (Jul 6 2020 3:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn