Hoàng Thị Diệu Huyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16255 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Diệu Huyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Tp Nha Trang
Quê quán Tp Nha Trang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1986; Chuyên ngành: Địa lý kinh tế; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 11, Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Điện thoại: 0905499607; Mobile: 
Email: htdhuyen@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Kinh nghiệm công tác
- 1982 – 1994: Trường CĐSP ĐN
- 1994 – nay : Trường ĐHSP ĐN
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, trình độ C
Công trình khoa học:
1. Bài báo, báo cáo khoa học
2. Đề tài NCKH các cấp
- “Nghiên cứu thực tế giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở trường trung học cơ sở tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng”. Cấp quản lý: Trường CĐSP ĐN. Năm 1992.        
- “Vận dụng một số phương pháp tối ưu để phát triển tư duy địa lý cho học sinh dựa vào một số bài trong SGK ĐL lớp 7 CCGD”. Đề tài hợp tác, phục vụ CCGD THCS. 
- “Tìm hiểu tình hình đổi mới phương pháp dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở tại Đà nẵng”. Cấp quản lý: Trường ĐHSP. Năm 2002.
- “Vận dụng phương pháp tích cực trong dạy học ĐLKTXHTG nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên khoa Địa lý trường ĐHSP ĐN”. Cấp quản lý: Trường ĐHSP ĐN. Năm 2009
Kết quả nghiên cứu đạt được: báo cáo PPDH ĐH. Lý luận và thực tiễn
Địa chỉ ứng dụng: trường Sư phạm
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống câu hỏi cho các học phần về lí luận dạy học địa lí, Giáo dục dân số và môi trường, Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, Quan hệ kinh tế quốc tế. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Diệu Huyền. Mã số: T2011-DDN03-26. Năm: 2011. (Sep 6 2013 3:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng một số phương pháp tích cực trong dạy học môn địa lý kinh tế - xã hội thế giới theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Diệu Huyền. Mã số: T2009-03-62. Năm: 2009. (Sep 6 2013 3:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tài nguyên nước: vai trò và vấn đề sử dụng. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4. Số: 1. Trang: 16 - 21. Năm 2013. (Sep 6 2013 4:00PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng một số mô hình năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hòa Phú-Hòa Vang- Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 118. Trang: 19 - 25. Năm 2012. (Sep 6 2013 3:59PM)
[3]Bài báo: Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo, dạy và học theo học chế tín chỉ của khoa Địa lý. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam & 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ĐHSP Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 49 – 52. Năm 2011.
(Sep 6 2013 3:42PM)
[4]Bài báo: Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 2. Số: 1. Trang: 14 - 19. Năm 2011. (Sep 6 2013 3:49PM)
[5]Bài báo: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Khoa lần 3. Số: 2. Trang: 15 - 20. Năm 2011. (Sep 6 2013 3:51PM)
[6]Bài báo: Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Tạp chí khoa học & giáo dục, ĐHSP-ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 81 – 88. Năm 2011.
(Sep 6 2013 3:40PM)
[7]Bài báo: Hành động nhỏ - Thay đổi lớn vì một hành tinh xanh. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Kỷ yếu Hội thảo, Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 12 - 17. Năm 2010. (Sep 6 2013 3:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn