Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,158,745

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tài nguyên nước: vai trò và vấn đề sử dụng. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4. Số: 1. Trang: 16 - 21. Năm 2013. (Sep 6 2013 4:00PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng một số mô hình năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hòa Phú-Hòa Vang- Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 118. Trang: 19 - 25. Năm 2012. (Sep 6 2013 3:59PM)
[3]Bài báo: Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo, dạy và học theo học chế tín chỉ của khoa Địa lý. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam & 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ĐHSP Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 49 – 52. Năm 2011.
(Sep 6 2013 3:42PM)
[4]Bài báo: Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 2. Số: 1. Trang: 14 - 19. Năm 2011. (Sep 6 2013 3:49PM)
[5]Bài báo: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Khoa lần 3. Số: 2. Trang: 15 - 20. Năm 2011. (Sep 6 2013 3:51PM)
[6]Bài báo: Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Tạp chí khoa học & giáo dục, ĐHSP-ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 81 – 88. Năm 2011.
(Sep 6 2013 3:40PM)
[7]Bài báo: Hành động nhỏ - Thay đổi lớn vì một hành tinh xanh. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền. Kỷ yếu Hội thảo, Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 12 - 17. Năm 2010. (Sep 6 2013 3:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn